Invordering.gent

Voetgangerszone (MOB)

Deze categorie bevat alle informatie over MOB-boetes. MOB-boetes zijn een soort gemeentelijke administratieve sanctie. Dit zijn boetes voor het rijden in bepaalde delen van de stad terwijl enkel voertuigen met een vergunning daar mogen rijden.

Betaling

Vaak gestelde vragen

U kreeg de boete omdat u uw GPS volgde?

Google Maps of een GPS-systeem bieden geen 100% garantie op het kunnen volgen van een correcte route in een stad. U moet altijd weten waar u rijdt en welke borden en verkeerssignalen van kracht zijn.

U registreerde zich reeds voor de lage-emissiezone?

Deze boete heeft niets te maken met de lage emissiezone (LEZ) van Gent. De Stad Gent heeft autovrije zones aangeduid met een verkeersbord C3. Dit is een rond wit bord met een rode rand. Alleen vergunninghouders hebben toegang tot deze zones.

U begrijpt de borden niet omdat deze in het Nederlands staan?

Conform artikel 11 van de Wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken van 18/07/1966 is de Stad Gent verplicht om uitsluitend in het Nederlands te communiceren met de burgers.

Dit geldt dus ook voor het gebruik van verkeersborden op de openbare weg.

U kent het verkeersbord C3 niet?

Het verkeersbord C3 (in België) komt overeen met het verkeersbord B0 (in Frankrijk) en C1 (in Nederland). Dit is een internationaal verkeersbord en wordt aangeduid door een rond wit bord met rode rand. Verboden toegang voor alle voertuigen in beide richtingen.

U bent niet op de hoogte van het circulatieplan?

Ook al bent u niet op de hoogte, dan nog moet u rekening houden met de verkeersborden en verkeersregels in een stad. Iedere voetgangerszone wordt aangeduid door een verkeersbord C3 langs beide kanten van de weg. Indien u geen vergunning heeft, dan mag u hier niet inrijden.

U heeft een gehandicaptenkaart en u bent in de voetgangerszone gereden om iemand af te zetten of op te halen?

Helaas mag u niet in de zone rijden, ook al heeft u een gehandicaptenkaart. U dient steeds een vergunning aan te vragen bij het inrijden van een zone. U dient hiervoor een dagvergunning aan te vragen op voorhand. (zie https://stad.gent/nl/mobiliteit-openbare-werken/mobiliteit/mobiliteit-voor-minder-mobiele-mensen/vergunningen-autovrij-gebied-voor-minder-mobiele-mensen)

U volgde een andere wagen die in de zone reed?

Het kan perfect zijn dat dit voertuig een vergunning had en de zone mocht inrijden. Dit betekent niet dat u automatisch dit voertuig dient te volgen. U dient steeds de verkeersregels en verkeersborden in acht te houden.

Uw hotel ligt/lag in de voetgangerszone?

U dient op voorhand contact op te nemen met uw hotel en vragen of er speciale regelingen dienen getroffen te worden wanneer u aankomt in Gent. U kunt een gratis vergunning aanvragen bij het hotel zodat u zich geen zorgen hoeft te maken over de zone. (zie https://stad.gent/nl/mobiliteit-openbare-werken/mobiliteit/vergunningen-en-toegang-autovrij-gebied/hotel-gevestigd-het-autovrij-gebied)

U heeft meerdere boetes verkregen dezelfde dag?

Het kan zijn dat u in meerdere zones gereden bent, u krijgt hiervoor dan ook meerdere boetes.

Het centrum van Gent is onderverdeeld in verschillende autovrijegebieden.

Indien u van de ene zone in de andere zone rijdt, dan krijgt u een boete. (zie https://stad.gent/nl/mobiliteit-openbare-werken/mobiliteit/vergunningen-en-toegang-autovrij-gebied/vergunningen-autovrij-gebied)

U was niet de bestuurder van de wagen op het moment van de overtreding?

Indien u niet de overtreder was, dan kunt u een aangifte van bestuurder doen zoals vermeld in de brief die u ontvangen heeft. Doe dit tijdig, u heeft hiervoor 30 dagen de tijd.

Laattijdige aangiftes worden niet verwerkt.

U reed voorbij het bord, maar u stopte onmiddellijk en maakte rechtsomkeert?

In dit geval kunnen we bekijken om een gunstmaatregel toe te passen. Dit is echter geen garantie, u dient hiervoor een verweer in te dienen. Dit kan per e-mail (autovrijgebied@gdw-gent.be of via deze website)

Vragen?

Wij zijn er om te helpen

Stuur ons een e-mail of bel 09 220 00 37