Invordering.gent

Lage-emissiezone (LEZ)

Om de luchtkwaliteit te verbeteren is de Gentse binnenstad (het gebied binnen de ring) een lage emissiezone. Alleen voertuigen die voldoen aan de toelatingseisen worden toegelaten tot deze zone.

Controleer uw voertuig vooraleer u naar Gent komt. Als u met een voertuig zonder Belgische of Nederlandse nummerplaat rijdt, dient u zich te registreren voordat u de stad binnenkomt.

Betaling

Vaak gestelde vragen

Wat is de lage-emissiezone?

Om de luchtkwaliteit te verbeteren is de Gentse binnenstad (het gebied binnen de ring) een lage emissiezone. Alleen voertuigen die voldoen aan de toelatingseisen worden toegelaten tot deze zone.

Controleer uw voertuig vooraleer u naar Gent komt. Als u met een voertuig zonder Belgische of Nederlandse nummerplaat rijdt, dient u zich te registreren voordat u de stad binnenkomt.

Waarom is er een registratieplicht voor buitenlandse nummerplaten?

Als u met een voertuig zonder Belgische of Nederlandse nummerplaat rijdt, moet u zich registreren. De reden hiervoor is dat de zone wordt afgedwongen door middel van camera’s. Deze camera’s lezen de nummerplaten en controleren achteraf de Belgische databank van voertuigen, de Vlaamse databank (van ingeschreven voertuigen) en de Nederlandse databank voor de voertuiginformatie. Op die manier kan de Stad Gent controleren of uw voertuig al dan niet in de zone is toegelaten. Om privacyredenen kan het systeem geen buitenlandse databanken controleren. Daarom is het noodzakelijk dat u zich registreert voordat u de zone betreedt.

Welke voertuigen zijn toegestaan in de lage-emissiezone?

Of uw voertuig in de zone is toegestaan, hangt af van de Euronorm van uw wagen en het type brandstof. U kan hier de online check tool gebruiken of de tabel hieronder. Als u met een voertuig zonder Belgische of Nederlandse nummerplaat rijdt, dient u zich ook te registreren. Dit kan hier.

Toelatingsvoorwaarden van 1/1/2020 - 31/12/2024

Euro standard Diesel Petrol/LPG/CNG and LNG***
Euro 6/VI Toegelaten Toegelaten
Euro 5/V** Toegelaten Toegelaten
Euro 4/IV Toegelaten na betaling Toegelaten
Euro 3/III Toegang met LEZ dagpas* Toegelaten
Euro 2/II Toegang met LEZ dagpas* Toegelaten
Euro 1/I Toegang met LEZ dagpas* Toegang met LEZ dagpas*
Older vehicles Toegang met LEZ dagpas* Toegang met LEZ dagpas*

* Mogelijkheid om een LEZ-dagkaart te kopen. Maximaal 8 passen per jaar.
** Voor vrachtwagens van meer dan 3,5 ton wordt soms de term EEV (enhanced environmental friendly vehicle) gebruikt. EEV staat gelijk aan Euronorm 5/V.
*** Uw CNG-, LPG of LNG-voertuig moet worden omgebouwd van een benzinemotor.

Wat als u zich niet op tijd heeft geregistreerd?

Als u zich niet op tijd heeft geregistreerd, krijgt u automatisch een boete. U kan wel een ‘late registratie’ indienen. Op deze manier kan uw boete vervangen worden door een retributie van 75,00 euro. Om hiervoor in aanmerking te komen dient u volgende stappen te volgen:

 1. Registreer uw voertuig binnen 30 dagen na ontvangst van uw LEZ-boete. Registratie in de LEZ-database is alleen geldig als het is goedgekeurd. U moet rekening houden met het feit dat het 14 dagen duurt om uw registratie te verwerken.
 2. Dien uw bezwaarschrift in binnen 30 dagen na ontvangst van uw LEZ-boete, waarin staat dat u een late registratie indiende en voeg alle relevante documenten bij. Als uw bezwaar wordt aanvaard, zal de beboetings-ambtenaar u informeren en vragen om een retributie van 75,00 euro te betalen.
 3. Betaal de retributie binnen het aangegeven tijdsbestek en uw boete zal worden vervangen door de retributie van 75,00 EUR. Als u het bedrag niet op tijd betaalt zal de boete worden teruggebracht tot 150,00 EUR. Opgelet: een betalende registratie kan nooit gelden als laattijdige registratie.

U was niet de bestuurder op het moment van de inbreuk?

Binnen de 30 dagen na de verzenddatum van de boete bezorgt u ons de gegevens van de effectieve bestuurder als volgt:

Als natuurlijk persoon of particulier

 • het akkoord van de bestuurder die met je wagen reed op het moment van de inbreuk: hij of zij moet het formulier ondertekenen
 • een kopie van de identiteitskaart van de bestuurder

Als rechtspersoon of bedrijf

 • indien een huurwagen: het verhuurcontract (check of de correcte gegevens van de bestuurder zoals naam, adres en eventueel rijksregisternummer vermeld zijn)
 • indien een vervangwagen: de officiële loggegevens
 • de naam en het adres van de werkelijke bestuurder op het moment van de inbreuk
 • de verklaring van echtheid van deze gegevens door de rechtspersoon van de firma

U heeft een groen voertuig maar u kreeg toch een boete?

Kreeg je voor het eerst een LEZ-boete voor je voertuig, is die boete voor een overtreding van of na 15 juni 2020 én voldoet je voertuig aan de voorwaarden uit onderstaande lijst?

Dan komt je voertuig in aanmerking voor een laattijdige registratie. Let wel, die laattijdige registratie moet binnen de 30 kalenderdagen na ontvangst van de boete in orde zijn.

Voor de laattijdige registratie betaal je een retributie van 75,00 euro, ook die moet tijdig betaald zijn. Pas als die registratie wordt goedgekeurd en de retributie tijdig betaald, kan de beboetingsambtenaar de oorspronkelijke LEZ-boete seponeren.

Let op, kreeg je eerder al een waarschuwingsbrief of een LEZ-boete met betrekking tot dit voertuig, dan heb je geen recht op een laattijdige registratie.

Hoe moet ik mij laattijdig registeren?

Kom je in aanmerking voor een laattijdige registratie, volg dan deze stappen:

 1. Registreer je voertuig binnen de 30 dagen na de kennisgeving van je LEZ-boete. De registratie in de LEZ-databank is pas geldig als ze is goedgekeurd. Hou daarom rekening met een verwerkingstijd van 14 dagen voor de behandeling van je registratie.
 2. Dien verweer in binnen de 30 dagen na de kennisgeving van je LEZ-boete en meld dat je een laattijdige registratie hebt uitgevoerd, voeg alle relevante stukken toe.
 3. Als je verweer wordt aanvaard, zal de beboetingsambtenaar je op de hoogte brengen en je vragen een retributie van 75,00 euro te betalen.

U reed in de LEZ-zone, maar u weet deze niet liggen?

De Gentse lage-emissiezone is beperkt tot de zone binnen de stadsring (R40). Via deze inzoombare kaart kan je tot op adresniveau bekijken of je bestemming in de lage-emissiezone ligt.

Onderstaande wegen behoren NIET tot de lage-emissiezone:

 • R40 stadsring
 • N430 as Nieuwewandeling – Blaisantvest
 • B401 op- en afrit E17 · N422
 • in- en uitvalswegen Parking Gent-Zuid (P3) (Parking Gent-Zuid bereikbaar zonder LEZ in te rijden)
 • Toegangsweg Parking AZ Sint-Lucas (Parking AZ Sint-Lucas bereikbaar zonder LEZ in te rijden)

Uw hotel ligt binnen de LEZ-zone?

U dient op voorhand contact op te nemen met uw hotel en vragen of er speciale regelingen dienen getroffen te worden wanneer u aankomt in Gent.

U bent buitenlander en was niet op de hoogte van de LEZ-zone?

Het feit dat u niet op de hoogte was betreffende de LEZ is geen argument. Er zijn meer dan 220 steden in Europa met een lage-emissiezone, elk met zijn eigen regels. Het is aan de burgers om zich te informeren. De borden zijn ook opgenomen in de wegcode, die iedere bestuurder moet kennen.

Op basis van hiervan kunnen er geen boetes geannuleerd of kwijtgescholden worden.

U heeft een gehandicaptenkaart?

Dan kunt u een verhoogde tegemoetkoming of vrijstelling verkrijgen indien u aan bepaalde voorwaarden voldoet. U dient dit evenwel te doen vóór uw komst. Deze kunt u hier vinden: voertuigen van personen met een handicap

U heeft geen signalisatie gezien betreffende de LEZ-zone?

Het verkeersbord F117 duidt het begin van een ‘lage emissiezone’ (LEZ) aan. Het einde van de zone wordt aangegeven met het verkeersbord F118. Deze verkeersborden staan bij iedere weg die de LEZ zou inleiden.

Naast de verkeersborden wordt de LEZ vermeld op alle communicatie, de website van Visit Gent, het Mobiliteitsbedrijf, Stad Gent, ..

Ook binnen de LEZ is er signalisatie. Op iedere parkeermeter in de LEZ zijn er meertalige stickers aangebracht die aangeven dat je in de LEZ bent. Daarnaast is op ieder matrixbord volgende waarschuwing weergegeven: “Lage emissiezone Gent: check steeds je wagen op lez.stad.gent”.

Bovendien is het mogelijk jouw voertuig in regel te stellen tot 24 uur na het inrijden van de LEZ. Dus ook tijdens je bezoek aan Gent had je jouw voertuig nog in regel kunnen stellen door bijvoorbeeld de tijdelijke toelating te kopen.

U bent de Nederlandse taal niet machtig?

Het feit dat u de taal niet spreekt is geen argument. De LEZ wordt aangegeven door het verkeersbord F117 EN F118. Daar vindt u geen enkel woord Nederlands op.

Zelfs in landen waar je de taal niet spreekt, moet je je aan de verkeersregels houden.

Registratie Brussel

Een registratie voor de LEZ van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is niet geldig in Vlaanderen. Het instellen van een van een lage emissiezone is een regionale bevoegdheid. De Vlaamse regelgeving bepaalt dat een stad een lage-emissiezone kan invoeren met een gemeentelijk reglement (LEZ-decreet art. 3 § 2, 2015). Elke stad beslist dit autonoom. Gent nam de beslissing op 20 dec 2016 om vanaf 1 januari 2020 een LEZ-zone in te voeren.

Waar kan ik meer informatie vinden?

U kunt alle informatie vinden op de website van Stad Gent.

Vragen?

Wij zijn er om te helpen

Stuur ons een e-mail of bel 09 220 00 37