Invordering.gent

Gemeentelijke administratieve sanctie (GAS)

De Gemeentelijke Administratieve Sanctie is een sanctie, meestal een boete, die een gemeente kan opleggen voor inbreuken op haar gemeentelijke regelgeving. Deze worden gegeven om verschillende soorten openbare overlast te ontmoedigen.

Betaling

Vaak gestelde vragen

Waar kan ik de betreffende wetgeving vinden?

Sinds de gemeentelijke administratieve sanctie van 24 juni 2013 kunnen gemeenten ook bepaalde overtredingen, die voorheen door het Openbaar Ministerie werden behandeld, sanctioneren. Als een minderjarige de inbreuken pleegt, blijft het Openbaar Ministerie de zaak opvolgen.

Algemeen reglement: dit bepaalt de verschillende aspecten van de procedure voor inbreuken op één van de bepalingen van het politiereglement of het reglement van de Stad Gent die aanleiding kunnen geven tot het opleggen van een gemeentelijke administratieve sanctie.

Codex: dit geeft een totaaloverzicht van de gedragingen die aanleiding kunnen geven tot het opleggen van een gemeentelijke administratieve sanctie op het grondgebied van Gent.

Protocolakkoord: gesloten tussen de burgemeester en college van schepenen en de procureur des Konings. Het verduidelijkt de samenwerking tussen beide partijen en het reglement inzake gemengde inbreuken. Dit akkoord bepaalt ook de voorwaarden voor het opleggen van een gemeentelijke administratieve sanctie.

Vragen?

Wij zijn er om te helpen

Stuur ons een e-mail of bel 09 220 00 37